Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij 't Voeten Ambacht. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 't Voeten Ambacht is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.


Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan 't Voeten Ambacht niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. 't Voeten Ambacht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. 't Voeten Ambacht geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.